top of page

SCHOOL FOR EMOTIONAL INTELLIGENCE

Creating a better world by learning how Emotional Intelligence can make the difference.

Jonge kinderen en pubers met goede ontwikkelde sociale en emotionele vaardigheden, zijn gelukkiger, behalen hogere cijfers, ze blijven in school en maken gezondere keuzes.

Aangezien er in de tijd van nu steeds meer kinderen zijn met een hoger EQ komt het steeds vaker voor dat kinderen meer moeite hebben met het huidige onderwijs. Gelukkig zijn veel onderwijsinstanties zich ervan bewust dat het gaat om een goede balans tussen IQ en EQ. Om ieder kind tot zijn recht te laten komen, dienen we te kijken naar de natuurlijke talenten en natuurlijke aanleg van het kind.

 

In de eerste twee jaar op school worden de beide hersenhelften van de kinderen gestimuleerd door de activiteiten die ze doen. Er is zogezecht een balans tussen het IQ en het EQ. O.a. leren luisteren, logica, schrijven tegenover verbeelding en creatievere activiteiten. Op het moment dat kinderen naar groep 3 gaan wordt er binnen het huidige schoolsysteem van ze verwacht dat ze zich ontwikkelen op hun kennis en leervermogen (IQ). Veel kinderen echter, die meer vanuit gevoel (EQ) gestimuleerd moeten worden raken hierdoor de verbinding kwijt. De verbinding met de inhoud, maar ook de verbinding met de anderen in de klas die het wel begrijpen. Hierdoor kunnen de kinderen zich 'anders' voelen met als gevolg dat ze onzeker worden en slechter gaan presteren. Kinderen gaan met tegenzin naar school. 

Schoolstress

Stress is de emotionele spanning die kinderen voelen als ze een moeilijke taken of opdracht moeten vervullen, danwel omdat dit van hen verwacht wordt, danwel omdat zij dit van zichzelf verwachten. Hierbij kan worden gedacht aan de taken die zij op school moeten maken, de eisen die de leraar of ouders aan het kind stellen ten aanzien van de geleverde prestaties maar ook het gegeven dat sommige kinderen bepaalde taken als beste van de klas willen maken.

 

Wanneer komt 'stress' voor op school?

Uiteraard zijn toetsen op de basisschoolen exames op de middelbareschool een belangrijke stressfactor. Er zijn een tal van factoren die kunnen leiden tot stress op de school. Zo kan er bijvoorbeeld een meningsverschil zijn tussen de leraar en uw kind over wat uw kind kan en zou moeten kunnen. Een simpel voorbeeld hiervan is alleen al het netjes schrijven. Dit is niet voor alle kinderen altijd even eenvoudig. Als het kind toch zijn of haar uiterste best doet maar toch nog regelmatig te horen krijgt dat het niet voldoende is, zou dit tot stress kunnen leiden.

Ook als kinderen zien dat andere kinderen uit hun klas beter presteren dan zij dat doen kan dit voor veel spanning zorgen. Zij hebben dan het gevoel dat zij niet voldoen aan de eisen die aan ze worden gesteld. Overigens kan dit vanuit het kind zelf komen zonder dat hierover opmerkingen worden gemaakt door leerkrachten of ouders. Dat maakt ook dat deze vorm van stress ook veel moeilijker te herkennen is.


Ook is er op veel op scholen een continue strijd, zowel binnen als buiten het klaslokaal. Binnen het klaslokaal wie de hoogste cijfers heeft en het eerste zijn/haar werk klaar heeft, en buiten het klaslokaal wie de grootste mond heeft, dan wel wie zich de meeste rechten toe eisen. School is daardoor enkel “leuk” voor extraverte minderen. Voor de anderen is het dagelijks een verplichting tot zelfs een verschrikking. 

 

Onze maatschappij is als het gaat om succesvol zijn nog steeds ingericht op het behalen van doelen, diploma's of onderschedingen. Maar het is een achterhaalde gedachte om te beweren dat alleen deze het ticket naar succes zijn. Een goede baan, met een goed salaris is immers geen garantie voor gelukkig zijn. Het ontwikkelen van persoonlijke en sociale vaardigheden is minstens zo belangrijk. 

 

Het is niet realistisch te verwachten dat een kind zonder stress door de schooltijd heen zal komen. Maar te veel stress kan als een zware last op de schouders van kinderen drukken.

 

Stress door school, studie, sociale leven en/of het gezin.

Naast school- en studiestress ervaren kinderen en jongeren ook wekelijks stress die te maken heeft met hun sociale leven en gezinsleven. Hoewel de meeste jongeren aangeven dat hun leven zonder social media veel relaxter zou zijn, zegt slechts een klein percentage dat social media wekelijks voor stress zorgt.
 

Slecht slapen en fysieke klachten.

Veel kinderen en jongeren met stress voelen zich onrustig en melden lichamelijke klachten zoals slapeloosheid, hoofdpijn en buikpijn. De helft van de middelbare scholieren zegt wel eens thuisgebleven te zijn van school, omdat zij zich oververmoeid of opgebrand voelden. Aanhoudende stress leidt in sommige gevallen tot een burn-out en langdurig school- of studieverzuim. 

 

Daarom is het is belangrijk dat er afwisseling is in de activiteiten waardoor kinderen op beide hersenhelften kunnen ontwikkelen. In een tempo wat niet schadelijk is voor het zelfvertrouwen. 

 


 

Wat kun je doen?
Ouders en leerkrachten hebben een belangrijke rol in de ontwikkeling van het EQ van hun kind(eren).

 

Manieren om de stress te begeleiden​

 • Neem het kind serieus, sta open voor hetgeen een kind verteld en vraag voorzichtig door om er zo samen achter te komen welke stressbronnen het kind ervaart. 

 • Praat ook over je eigen gevoelens, als een leerkracht of ouder zich niet kan uiten zal een kind dit ook niet kunnen

 • Blijf zo rustig mogelijk, zadel het kind niet op met uw frustraties, ergenissen of andere emoties.

 • Geef positieve aandacht.

 • Leer kinderen eenvoudige ontspanningsoefeningen aan, raadpleeg hiervoor desnoods een deskundige (wij helpen graag!).

 • Zoek tijdig hulp bij andere specialisten

 

Wij bieden begeleiding aan:

 • leerlingen (kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 20 jaar)

 • leerkrachten & scholen

 • ouders

 

Met als doel voor leerlingen;

 • Zelfbewustzijn; het vermogen van kinderen om naar hun eigen leven te kijken, zelfkennis op te doen en zichzelf te verbeteren en te overwinnen.

 • Persoonlijke motivatie; het kind te laten nadenken over zijn wensen, passies en doelen.

 • Zelfbeheersing; het leiding geven aan jezelf, met als doel je doelstellingen te verwezenlijken.

 • Empathie; het je kunnen inleven in de situatie en het denken en voelen van andere kinderen.

 • Sociale vaardigheden; aandacht voor hoe onderlinge interactie plaatsvindt, hoe problemen worden opgelost en hoe kinderen elkaar benaderen.

 

Met als doel voor leerkrachten: 

 • Zelfbewustzijn; het vermogen om naar hun eigen gedrag en gevoel te kijken, zelfkennis op te doen en zichzelf te verbeteren en te overwinnen.

 • Zelfbeheersing; het leiding geven aan jezelf, omgaan met de drukte en de stress van de dag.

 • Empathie; het je kunnen inleven en effectief omgaan met het denken en voelen van kinderen. 

 • Sociale vaardigheden; met meer aandacht voor hoe onderlinge interactie plaatsvindt, hoe problemen kunnen worden opgelost en hoe de kinderen elkaar benaderen. 

 

Met als doel voor ouders:

 • Zelfbewustzijn; het vermogen om naar hun eigen gedrag en gevoel te kijken, zelfkennis op te doen en zichzelf te verbeteren en te overwinnen, waardoor kinderen een stabiele leefomgeving ervaart.

 • Zelfbeheersing; het leiding geven aan jezelf, omgaan met de drukte en de stress van de dag.

 • Empathie; het je kunnen inleven en effectief omgaan met het denken en voelen van kinderen. 

 • Sociale interactie; een beter beeld en effectieve handvatten die aansluiten op de behoefte van het kind.

 • Ondersteunen: je kind leren ondersteunen in de geleerde vaardigheden.  

 

Image by Patrick Buck

Kijk ook eens bij:

ons aanbod

HOE?

Wij bieden kinderen, pubers, scholen en ouders diverse begeleiding in de vorm van;

coaching, workshops, training en inspirerende lezingen.

 

SCHOOL

Voor leerkrachten, teams en als online ondersteuning bieden wij diverse trainingen, cursussen, workshops en lezingen.

KIND

Om kinderen te begeleiden en verder te helpen kun je hieronder zoeken naar jou passende begeleiding.

OUDERS

Voor ouders maar ook hele gezinnen bieden wij diverse programma's, cursussen en coaching.

Teamtraining (school)
Training in aandacht
Online Programma (school)
Kindercoaching
Mindfulness met paarden
Omgaan met stress
Relatiecoaching
Persoonlijke Coaching
Gezinscoaching
bottom of page