top of page

SCHOOL FOR EMOTIONAL INTELLIGENCE

Creating a better world by learning how Emotional Intelligence can make the difference.

Mindfulness op school

Een aandachttraining (lessen in geluk) als stresspreventie programma voor basis- en middelbare - scholen. 

 

"We vragen veel van kinderen, maar geven we ze ook de juiste 'tools' om alles te kunnen?"

 

Mindfulness neemt een grote vlucht in het basis- en voortgezet onderwijs. Steeds meer scholen trainen hun leraren om mindfulnessoefeningen en –technieken in hun wijze van lesgeven te verwerken. Het resultaat? Leraren die meer ontspannen voor de klas staan en leerlingen die meer rust en zelfvertrouwen krijgen. Kinderen die makkelijker zelf conflicten kunnen oplossen zonder tussenkomst van de leraar. En ouders die aangeven dat hun kind ’s avonds gemakkelijker in slaap valt.

 

Gezonde stress is een natuurlijk onderdeel van het leven, ook bij jongeren. Kinderen en (jong)volwassenen hebben uitdagingen nodig om te groeien en te ontwikkelen. In het moderne onderwijssysteem wordt gezonde spanning  regelmatig overtroffen door ongezonde stress. Deze stress treedt op wanneer ons vermogen om, om te gaan met de eisen van het leven voortdurend wordt uitgedaagd. 

 

Iedereen wil gelukkig zijn, maar hoe leer je dat? Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat gelukkig zijn en welbevinden het beste benaderd kunnen worden als vaardigheden. Iets wat vanuit de westerse cultuur niet snel gedaan wordt. Fundamenteel is het niet anders dan bijvoorbeeld het leren spelen van een muziekinstrument. Er zijn verschillende vormen en technieken binnen Mindfulness die het gelukkig zijn bevorderen. 

 

Hoe werkt Mindfulness in de klas?

Het leren richten van je aandacht waardoor jij jouw focus en concentratie vergroot is uiteraard ook op scholen wenselijk. Leerlingen en leraren worden overspoeld met informatie, de invloed van internet en social media wordt steeds groter en de behoefte aan tijd voor verwerken van al die prikkels neemt daarmee ook toe.

In de rustmomenten, als er even niets hoeft, gebeurt er veel in de hersenen. Onder andere het verwerken van informatie, zowel cognitieve (denken) als emotieve (voelen) informatie. Dan is regelmatig pauzeren voordat je een volgende stap zet en jezelf effectief opladen voor een nieuwe taak van belang. Dit soort rustmomenten zijn cruciaal in de dag en mindfulnessoefeningen, waarbij de ademhaling de vaste focus is, helpen hierbij.

 

Beginnen met Mindfulness
De korte oefeningen die regelmatig worden herhaalt tijdens de dag zijn het meest effectief. Vaak vragen docenten zich af wat ze kunnen verwachten als ze Mindfulness introduceren in de klas. Soms is de verwachting dat de klas zich perfect gaat gedragen en dat iedereen keurig stil zit. Maar niets is minder waar. Mindfulness gaat niet over stilzitten en rustig zijn maar over het herkennen van de ervaring en deze te beleven en te weten wat het is. Een positieve bijwerking van Mindfulness is rust en dus resulteert het doen van een oefening in een kalme en rustige klas of groep.

 

De voordelen van Mindfulness zullen na verloop van tijd zichtbaar worden door:

 • vrolijkere kinderen

 • minder agressief

 • beter in hun vel (lichaam)

 • minder reactief

 • de manier van hoe ze elkaar behandelen (empatisch)

 • minder spanning

 • minder snel afgeleid

 • minder piekeren

 • betere prestaties

 • meer zelfvertrouwen

 

Mindful lesgeven

Zowel leeraren als leerlingen zijn erg creatief in het toepassen van de aandachtoefeningen. Het belangrijkste is dan ook dat je leert om voor jouw groep of klas die juiste mix van technieken te gebruiken die het beste past. Je eigen houding voor je klas is daarbij vooral doorslaggevend. Leerlingen voelen eerder wat je uitstraalt dan dat ze begrijpen wat je zegt.

 

Aan de buitenkant; geven duidelijke non-verbale signalen van jou de leerlingen veel houvast tijdens de oefeningen. 

 

Aan de binnenkant telt; hoe rustiger jij je voelt, hoe sneller een groep dan ook ontspannen zal zijn.

 

Bij mindfulnesstechnieken gaat het niet alleen om de ontspanningsoefeningen maar vooral om de basishouding waarmee je de oefeningen geeft. Als het je niet aanspreekt om Mindfulness voor jezelf toe te passen, dan lukt het waarschijnlijk ook niet om ze over te brengen aan de leerlingen… 

 

Andersom kan het ook werken. Als leraar merk je maar al te vaak dat je opgejaagd wordt door de drukte van de dag. De hoeveelheid werk en de drukte van de groep die je lesgeeft. Zelf oefeningen doen werkt dan precies hetzelfde als op de kinderen. Je komt tot rust en komt daardoor al veel rustiger de klas binnen en verlopen de lessen meer ontspannen. De hoeveelheid prikkels nemen af en dus ook de kans op blijvende onrust en stress.

 

Gratis oefening

 

Ook hebben we een aandachtsoefening voor je om direct te gebruiken.

Het doel van de trainingen is om kinderen het liefst zo jong mogelijk te leren om goed met stress en emoties om te kunnen gaan, zodat zij daar hun leven lang profijt van hebben.

 

Vraag meer informatie aan over het EQ Academy | Mindfulness programma voor scholen. 

 

In de training Binnenkant Leren van Mindfulness op school leren kinderen in zes weken hoe hun meest belangrijke instrument, namelijk hun aandacht, werkt. Door middel van oefeningen leren ze hun aandacht bewust(er) in het hier en nu te gebruiken. Hierdoor kunnen leerlingen zich beter concentreren op school.

 

Als je je aandacht bewuster richt leer je om je automatische gedrag langzaam te vervangen door je bewuste gedrag. Eerst even denken en voelen en dan pas doen. Prikkels hoeven niet meer direct tot een reactie te leiden maar er mag even stilte zijn voordat je handelt.

 

Bij leerlingen in zowel basis- als voortgezet onderwijs is het interessant om mindfulness te koppelen aan zelfreflectie. Na het doen van oefening zijn leerlingen vaak ontspannen en ontvankelijk om op een andere manier naar hun eigen gevoelens en gedrag te kijken. Als je al werkt met time-outs in de klas kun je een leerling ook vragen om in die tijd een aandachtoefening te doen. Zo wordt de time-out een moment van zelfzorg voor de leerling waar hij direct de positieve effecten van ondervindt: even rust, wat gebeurde er, wat heb ik nodig en hoe kan ik daarvoor zorgen?

 

 

Mogelijkheden

 • Mindfulness training aan de klas 

 • Mindfulness voor kinderen (sub groepjes)

 • Mindfulness voor docenten

 • Het train de leraar programma 

 

Waar:
Alles op school ook het train de leraar programma.

 

Wil jij meer weten over het Mindfulness op school programma? 

 

Neem dan telefonisch contact met ons op via: 

Kantoor:   0172 85 45 25 / bij geen gehoor: 06 55 89 54 94 

 

 

Of stuur je vraag naar info@eqcompany.com

 

In onderstaandfilmpje met interviews, komen leerkrachten en trainers aan het woord, die meer vertellen over de positieve ervaringen n.a.v. het trainingsprogramma.

Documantaire over Mindfuness op school
(Engels, zonder ondertiteling 41:15 min).

Over het belang en de voordelen van kinderen die mentaal, fysiek en emotioneel beten in balans zijn. Voorbeelden van aandachtoefeningen in de groep vanaf 5 jaar, hun reacties en de uitleg van deskundigen.

 

Een van de oefeningen die hierin gedaan wordt staat hierboven (de krent). Neem een kijkje in deze video hoe kinderen erop reageren. De oefening kun je gebruiken op het digibord in de klas, de opvang of thuis.
 

Reactie van kinderen over het leren omgaan met drukte, stress en moeilijke situaties
(Engels, zonder ondertiteling 3:40 min).

 

Kinderen geven in dit korte filmpje hun uitleg over wat er gebeurt als ze drukte ervaren in hun hoofd en wat ze daaran kunnen doen. 

 

De EQ Academy heeft een passend programma voor aandachtoefeningen voor kinderen en leerkrachten. Mocht je vragen en of kennis willen maken met ons programma voor basis- en middelbare-scholen, dan kun je contact opnemen via onderstaande button.

bottom of page