top of page

Creating a better world by learning how Emotional Intelligence can make the difference.

SCHOOL FOR EMOTIONAL INTELLIGENCE

EQ & Sport 

“De weerstand die je voelt vandaag, is morgen je kracht!"

 

Het verhaal wat een atleet zichzelf (in zijn/haar gedachte) vertelt over een bepaalde wedstrijd, creëert een emotie. Deze emotie heeft effect op het lichaam. Er zijn voordelen en nadelen aan onze emoties. Ze kunnen op kort termijn energie opwekkend zijn, of je afleiden van het huidige moment.

Het moment dat gedachtes over het verleden of de toekomst gaan, vloeit de energie naar deze gedachten. Deze energie wordt weggenomen uit het 100% in het moment aanwezig zijn, en dus heeft de atleet minder energie in dat moment. Op de lange termijn, kunnen negatieve emoties schadelijk zijn voor de prestaties van de atleet en de fysieke gezondheid.

 

Emotionele Intelligentie draagt effectief bij aan inzichten in hoe je pressteerd en hoe je de balans houdt tussen;

- hoofd, - hart en lichaam. 

 

De EQ Academy draagt bij in de ontwikkeling van topsporters in Nederland. 

 

Het doel van het programma:
EQ & Sport is om sporters én coaches te ondersteunen in persoonlijke ontwikkeling in de topsport omgeving. Onze programma's leren zowel de sporter als de coach op strategisch niveau te werk gaan. Vanuit persoonlijke kwaliteiten en authenthisiteit leer je beter omgaan met mentaal complexe, fysiek uitdagende en vaak emotionele situaties.

 

Het EQ & Sport programma begeleidt je naar het volgende niveau en zorgt voor het kritisch vermogen waarmee je strategisch te werk kunt gaan. Emotionele Intelligentie in sport is daarom een onmisbare eigenschap voor zowel coaches als atleten.

 

Er is sprake van vijf dementies:

 

 1. Zelfbewustzijn (zelfkennis)

  Goed weten wat je eigen gevoelens, gemoedstoestanden en motivaties zijn.
   

 2. Zelfregulering
  Vervelende, storende of irriterende impulsen kunnen controleren en reguleren. Voorbarige oordelen kunnen uitstellen en beheersen.

   

 3. Zelfmotivatie
  In (bijna) alle omstandigheden gemotiveerd blijven, de moet niet laten zakken (hoop kunnen bewaren). Realistisch optimistich kunnen blijven (ook in moeilijke situaties).

   

 4. Empathie
  Goed aanvoelen en begrijpen hoe anderen denken, voelen en reageren. Sterk inlevingsvermogen in andere gedachte- en gevoelswerelden.

   

 5. Sociale vaardigheden
  Het vermogen om op gepaste wijze te reageren op andere mensen. Het vermogen om (snel) effectieve en aangename relaties op te bouwen, aanknopingspunten te vinden, netwerken uit te bouwen, anderen te overtuigen en te beïnvloeden.

   

 

Kern - Kenmerken EQ

 

De kern van emotionele intelligentie is het samenspel tussen voelen en denken en doen. Wanneer het voelen en denken goed op elkaar zijn afgestemd, blijkt dit de emotionele intelligentie te verhogen. Er bestaan verschillende omschrijvingen en definities van emotionle intelligentie.

 

Globaal geformuleerd vallen de volgende Persoonlijkheidskenmerken onder emotionele intelligentie:

 

 • Aanpassingsvermogen:
  Flexibiliteit en realisme. Mensen met een hoog EQ zijn realistisch en goed in staat om op (veranderende) omstandigheden in te spelen en er soepel mee om te gaan.

 • Omgang met emoties:
  Stress en impulsief gedrag. Mensen met een hoog EQ kunnen het opbrengen om emoties, impulsen te reguleren en te werken aan iets wat ze op langere termijn willen bereiken.

 • Algemene gemoedstoestand:
  Vrolijkheid, somberheid, optimisme. Mensen met een hoog EQ denken positief over hun eigen mogelijkheden en laten zich niet snel uit het veld slaan.

 • Interpersoonlijk EQ:
  Empathie: Inlevingsvermogen en invoelend vermogen. Mensen met een hoog EQ zijn empatisch, d.w.z. kunnen zich goed verplaatsen in de gevoelens van anderen.

 • Intrapersoonlijk EQ:
  Inzicht in de eigen emoties: zelfkennis. Mensen met een hoog EQ zijn zich bewust van hun eigen emoties en van wat ze voelen.

 • Sociale vaardigheden:
  Sociaal contactueel vermogen. Mensen met een hoog EQ kunnen goed met zowel bekenden als vreemden omgaan.

 

EQ Academy ondersteund dames elftal in aanloop naar de Olympische Spelen. Hieronder een fragment uit het interview met Bondscoach Alyson Annan.

 

Diverse begeleidingsmogelijkheden en programma's voor Coaches en (top)sporters. 

 

EQ Top Coach

Deze opleiding kan op zichzelf en als ondersteunend programma worden gevolgd. 


Emotionele intelligentie is een belangrijke (misschien zelfs noodzakelijke) capaciteit voor professionele atleten om een succesvol en gezond leven te leiden.  Omdat coaches en ondersteunende teams zich bezig houden met het welzijn en het levenssucces van de atleten, is het in hun belang om ervoor te zorgen dat de atleten goed worden begeleidt in het ontwikkelen of versterking van deze competenties.

 

In het kort : Atleten die een grotere mate van emotionele intelligentie ontwikkelen hebben meer kans om te slagen in het leven. 

Wat kost het een ​​team, een gezin en een gemeenschap als een topsporter slecht presteert op sociaal en of emotioneel vlak?

EQ Academy biedt twee programma's 

1. EQ TOP Coach

2. EQ Top Atleet

3. EQ  Top Team

 

De eerste twee programma's richten zich op de ontwikkeling van het EQ (emotionele intelligentie) van de atleet. Dit zijn de niet - cognitieve vaardigheden die van cruciaal belang zijn en het volgende doen. Het EQ Top Team programma richt zich op de verbetering van het team op het gebied van gedrag, emoties, communicatie, energie, kracht en kwetsnbaarheid. 
 

* Zelf Perceptie 

* Zelf Expressie

* Interpersoonlijke Relaties

* Probleemoplossing

* Stress Management (o.a. hartcoherentie)

Hartcoherentie en prestatie zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. In het filmpje hiernaast wordt dit uitgelegd. 

 

"Coherentie kan iedereen leren door middel van eenvoudige technieken". 

 

"Deze technieken werken krachtiger dan de standaard techniek van "positieve gedachten" 

 

Hartcoherentie brengt me sneller in de Flow en mijn prestaties gaan aanzienlijk verbeteren". 

 

INTERESSE in een programma dat bij jou of jou team past? 

 

Bel nu met Larissa: 06 55 89 54 94


 

Wil je een afspraak maken? dan kun je bellen met ons kantoor:

0172 85 45 25


 

bottom of page